Investigative Techniques

Utredningsmetoder

Svensk definition

Undersökningsmetoder i preklinisk och klinisk forskning, epidemiologi, kemi, immunologi, genetik osv. Hit räknas dock inte teknik med specifik tillämpning vid diagnos, terapi, narkos och smärtlindring, kirurgiska ingrepp eller odontologi.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Investigative Technique Technique, Investigative Techniques, Investigative Investigative Technics Investigative Technic Technic, Investigative Technics, Investigative