In Vitro Techniques

In vitro-tekniker

Svensk definition

Metoder för att studera reaktioner eller processer som uppstår i en artificiell miljö utanför den levande organismen.

Engelsk definition

Methods to study reactions or processes taking place in an artificial environment outside the living organism.

Svenska synonymer

In vitro In vitro som ämne In vitro-testning

Engelska synonymer

In Vitro Technique Technique, In Vitro Techniques, In Vitro In Vitro as Topic In Vitro In Vitro Testing In Vitro Testings Testing, In Vitro Testings, In Vitro Vitro Testing, In In Vitro Tests In Vitro Test Test, In Vitro Tests, In Vitro