Så använder du Svensk MeSH

När du söker i Svensk MeSH är det bäst att söka på ett ord i taget. När du är inne på en term ser du bredare och snävare termer i högerspalten. Det är termer som ligger över och under den valda termen i MeSH-hierarkin. Om du har svårt att hitta rätt MeSH-term kan du söka på en bredare, mer generell term och bläddra dig neråt i hierarkin för att hitta mer specifika termer.

Sök vidare i PubMed och andra databaser

När du ska söka vidare efter artiklar i PubMed eller andra databaser så är det den engelska termen du ska använda. Ofta kan det vara praktiskt att öppna en till flik i din webbläsare. Då kan du kopiera de MeSH-termer som du har sökt upp i Svensk MeSH och klistra in dem direkt i sökrutan i databasen.

Ta med termen till PubMed

Dra en av följande länkar till din webbläsares bokmärkesfält så kan du med ett enkelt klick på bokmärket ta med dig en term från Svensk MeSH direkt till PubMed.

SveMeSH 🚀 PubMed (KI-ansluten, via proxy)

SveMeSH 🔍 PubMed (övrig, utan proxy)

Sök efter MeSH-termer i PubMed

Har du svårt att hitta rätt MeSH-term i Svensk MeSH kan du fritextsöka i Pubmed och se efter vilka MeSH-termer som brukar användas för att tagga artiklar om ett visst ämne. Låt säga att du vill hitta artiklar om bemötande – testa då att söka på t ex care encounter och titta på några av de artiklar du får upp. Du kommer säkert se att flera av artiklarna blivit taggade med MeSH-termer som professional-patient relations och communication.

Hitta termer för känslor, upplevelser eller bemötande

Söker du efter termer som har med känslor, upplevelser eller bemötande att göra kan det ofta vara svårt att hitta rätt på en gång. Här har vi samlat ett antal MeSH-termer som du kan använda som utgångspunkt för att hitta sökord som handlar om känslor, upplevelser och bemötande.

Om MeSH-vokabulären

MeSH produceras och utvecklas av National Library of Medicine i USA, och översättningen till svenska görs av personal på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Eftersom MeSH ursprungligen är en amerikansk vokabulär saknas ibland termer för begrepp eller företeelser som är specifikt svenska. Alla definitioner finns inte översatta till svenska.

Nya MeSH-termer

Varje år utökas MeSH med nya termer. Dessa nytillkomna termer ger ännu inte så många träffar i PubMed. Det behöver dock inte betyda att det inte finns några artiklar om ämnet sedan tidigare. Om du söker upp en term i MeSH database kan du se året en MeSH term inkluderades i vokabulären. Dessutom kan du under fliken Previous Indexing se vilka MeSH-termer som tidigare har använts för att klassificera artiklar om ämnet. Är du intresserad av att hitta artiklar om ett ämne som är äldre än sin MeSH-term är den bästa vägen oftast helt enkelt att fritextsöka begreppet.

Om aspektord

När du söker i PubMed kan du begränsa ditt sökresultat med hjälp av aspektord. Det finns totalt 82 stycken aspektord, några exempel är förebyggande åtgärder, terapi, sjukdomsorsak, biverkningar och epidemiologi. Du använder aspektorden i kombination med andra MeSH-termer, och det blir ett sätt att avgränsa ditt sökresultat till att enbart handla om en viss aspekt av din valda term. T ex brösttumörer/sjukdomsorsak, typ 1 diabetes/epidemiologi eller acetaminofen/biverkningar.