Om webbplatsen

Svensk MeSH är en översättning av MeSH (Medical Subject Headings), som är den kontrollerade vokabulär som produceras och underhålls av NLM (U.S. National Library of Medicine). MeSH används i databaserna PubMed, SveMed+ och Cochrane Library, och kan även vara en bra startpunkt för att söka i andra databaser.

MeSH-vokabulären utökas årligen med nya termer. Svensk MeSH är baserad på senaste versionen av MeSH. Översättningen till svenska görs av personal vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.

Om du har synpunkter eller frågor om innehållet eller webbplatsen i allmänhet kontakta gärna KIB via kib@ki.se

Kontaktperson för översättning: Sabina Gillsund.

Licenser

Den som vill använda KIB:s svenska MeSH-översättning kan använda denna via licenser från NLM eller KIB.

Den version som tillhandahålls av NLM ingår i Unified Medical Language System, UMLS. Licensen för UMLS är gratis. Mer information finns på http://www.nlm.nih.gov/research/umls/.

Licensen som tillhandahålls av KIB är också gratis och berättigar till att använda en kopia av de tabeller som gränssnittet är baserat på.

Själva MeSH-vokabulären produceras av NLM (the National Library of Medicine). All användning av MeSH® är föremål för de restriktioner som anges i NLM:s villkor för användning av MeSH.

Den svenska översättningen ingår i tre tabeller:

  • En tabell med de engelska termerna i MeSH och deras svenska översättningar
  • En tabell med vissa alternativa svenska namnformer
  • En tabell med förklaringar (ungefär motsvarande de engelska scope notes) på svenska

Dessa tabeller bildar tillsammans en normaliserad databas. Observera att översättningen inte är fullständig.

Tabellerna ovan går att ladda ner som tab-separerade textfiler, eller ett format för länkade data.

Filen med de tab-separerade textfilerna innehåller även en fil som berättar mer om den exporterade datan, samt ett antal ytterligare tabeller, som kompletterar översättningarna.

Ladda ner en kopia av Svensk MeSH-datan:

Svensk MeSH, tab-separerade filer

Svensk MeSH, filer för länkade data

Kontaktperson för licenser: Ylva Gavel.