Om webbplatsen

Svensk MeSH är en översättning av MeSH (Medical Subject Headings), som är den kontrollerade vokabulär som produceras och underhålls av NLM (U.S. National Library of Medicine). MeSH används i databaserna PubMed, SveMed+ och Cochrane Library, och kan även vara en bra startpunkt för att söka i andra databaser.

MeSH-vokabulären utökas årligen med nya termer. Svensk MeSH är baserad på senaste versionen av MeSH. Översättningen till svenska görs av personal vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek.

Om du har synpunkter eller frågor om innehållet eller webbplatsen i allmänhet kontakta gärna KIB via kib@ki.se

Kontaktperson för översättning: Gun Brit Knutssön samt Sabina Gillsund.

Licenser

Den som vill använda KIB:s svenska MeSH-översättning kan teckna en licens via NLM eller KIB.

Den version som tillhandahålls av NLM ingår i Unified Medical Language System, UMLS. Licensen för UMLS är gratis. Mer information finns på http://www.nlm.nih.gov/research/umls/.

Licensen som tillhandahålls av KIB kostar 2500 kr (plus moms i förekommande fall) och berättigar till en kopia av de tabeller som gränssnittet är baserat på. Önskas en ny kopia på en senare version av översättningen, löses en ny licens. Priset på licensen avser att täcka arbetskostnaderna för att leverera erfordeliga filer.

Själva MeSH-vokabulären produceras av NLM (the National Library of Medicine). All användning av MeSH® är föremål för de restriktioner som anges i NLM:s villkor för användning av MeSH.

Den svenska översättningen ingår i tre tabeller:

  • En tabell med de engelska termerna i MeSH och deras svenska översättningar
  • En tabell med vissa alternativa svenska namnformer
  • En tabell med förklaringar (ungefär motsvarande de engelska scope notes) på svenska

Dessa tabeller bildar tillsammans en normaliserad databas. Observera att översättningen inte är fullständig.

Tabellerna ovan kan levereras som tab-separerade textfiler. Vid behov kan KIB även leverera övriga tabeller i MeSH-databasen. Dessa ingår inte i översättningen, men innehåller MeSH-nummer och andra data som kan behövas för att bygga en MeSH-baserad applikation.

Kontaktperson för licenser: Ylva Gavel.