Vad är nyttan med MeSH-termer

MeSH (Medical Subject Headings) är den ämnesordslista som används i databasen PubMed. MeSH används också i SveMed+ och i Cochrane Library, och kan även vara en bra startpunkt för att söka i andra databaser. MeSH produceras och underhålls av NLM (U.S. National Library of Medicine) och utökas årligen med nya termer.

Varför MeSH-termer vid sökning i PubMed?

MeSH-termer gör det lättare att hitta artiklar om ett visst ämne. Majoriteten av alla artiklar som läggs in i PubMed taggas med MeSH-termer. Termerna beskriver vad artikeln handlar om. Exempelvis så taggas alla artiklar om bröstcancer med MeSH-termen breast neoplasms, trots att författaren i sin text kan ha använt andra ord som t ex breast cancer, mammary neoplasms, eller breast tumors.

När du använder dig av MeSH-termen breast neoplasms vid sökning i PubMed så hittar du alla artiklar om bröstcancer, oavsett vilket ord författaren har använt. Du behöver därför inte söka på flera synonymer eller varianter av ord för att hitta allt som finns skrivet om ett visst ämne.

MeSH-termer är hierarkiskt ordnade

MeSH-termer är ordnade i en hierarkisk struktur, med bredare och snävare termer. Du kan se på MeSH som ett träd med 16 olika huvudgrenar, som förgrenar sig mer och mer. Alla MeSH-termer har en plats i hierarkin, och vissa termer återfinns på flera olika grenar i hierarkin.

Med hjälp av den hierarkiska strukturen kan du hitta snävare eller bredare termer för att vidga eller snäva in din sökning. Den hierarkiska strukturen används också vid sökning i PubMed. PubMed "exploderar" nämligen automatiskt sökningen så att du får träff på artiklar som är taggade med snävare termer än den du sökt på. Söker du i PubMed på hand, så hittar du även artiklar som är taggade med fingers eller thumb.

Om du vill veta mer

MeSH Homepage kan du läsa mer om MeSH-termer och om hur du kan använda MeSH-termer vid sökning i PubMed. Du kan också söka efter termer i MeSH Database. I MeSH Database kan du även avgränsa en vald MeSH-term genom att markera ett eller flera aspektord, eller subheadings som de kallas på engelska.