Termer för upplevelser och bemötande i olika former

Här är ett antal termer som du kan använda som utgångspunkt när du vill hitta sökord som handlar om känslor, upplevelser och bemötande. Flera av nedanstående termer är breda och generella, så titta gärna under rubriken ”Snävare termer” för att hitta mer specifika sökord.

Upplevelser, känslor och beteenden

Attitude to health
Attityder till hälsa
Emotions
Känslor
Life Change Events
Livsavgörande händelser
Quality of Life
Livskvalitet
Patient Acceptance Of Health Care
Patientacceptans av hälso- och sjukvård
Adaptation, Psychological
Psykologisk anpassning
Self Efficacy
Självförmåga
Social Behavior
Socialt beteende

Bemötande och kommunikation i relationer med andra

Attitude of Health Personnel
Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal
Family Relations
Familjerelationer
Nonverbal Communication
Icke-verbal kommunikation
Communication
Kommunikation
Interpersonal Relations
Personliga relationer
Social Support
Socialt stöd
Psychology, Social
Socialpsykologi
Sociological Factors
Sociologiska faktorer
Professional-Patient Relations
Vårdare-patientrelationer