Attitude to Health

Attityder till hälsa

Svensk definition

Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.

Engelsk definition

Public attitudes toward health, disease, and the medical care system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Health, Attitude to Health Attitude Attitude, Health Attitudes, Health Health Attitudes