Health Care Quality, Access, and Evaluation

Vårdkvalitet, tillgång och utvärdering

Svensk definition

Den övergripande aspekten på kvalitet, tillgänglighet och uppskattning av hälso- och sjukvården och dess tjänster.

Engelsk definition

The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Healthcare Quality, Access, and Evaluation