Ethics

Etik

Svensk definition

En gren inom såväl filosofin som teologin som omfattar studiet av människors moraliska föreställningar och handlande.

Engelsk definition

The philosophy or code pertaining to what is ideal in human character and conduct. Also, the field of study dealing with the principles of morality.

Svenska synonymer

Moraliska principer Egoism Situationsetik Etiska frågor Metaetik Naturlag

Engelska synonymer

Ethical Issues Ethical Issue Issue, Ethical Issues, Ethical Situational Ethics Ethics, Situational Moral Policy Moral Policies Policies, Moral Policy, Moral Natural Law Law, Natural Laws, Natural Natural Laws Egoism Metaethics