Philosophy

Filosofi

Svensk definition

Läran om kunskap och grundläggande, allmänvetenskapliga värderingar och principer.

Engelsk definition

A love or pursuit of wisdom. A search for the underlying causes and principles of reality. (Webster, 3d ed)

Svenska synonymer

Livsåskådningsfrågor Hedonism Stoicism Filosofisk översikt

Engelska synonymer

Philosophies Hedonism Stoicism Philosophical Overview Overview, Philosophical Overviews, Philosophical Philosophical Overviews Pharmacy Philosophy Pharmacy Philosophies Philosophies, Pharmacy Philosophy, Pharmacy