Ethics, Research

Forskningsetik

Svensk definition

De moraliska förpliktelser som skall ligga till grund för hur forskning bedrivs. Termen avser forskningsetik generellt.

Engelsk definition

The moral obligations governing the conduct of research. Used for discussions of research ethics as a general topic.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Research Ethics