Research

Forskning

Svensk definition

Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.

Engelsk definition

Critical and exhaustive investigation or experimentation, having for its aim the discovery of new facts and their correct interpretation, the revision of accepted conclusions, theories, or laws in the light of newly discovered facts, or the practical application of such new or revised conclusions, theories, or laws. (Webster, 3d ed)

Svenska synonymer

Forsknings- och utvecklingsarbete FoU Forskningsaktiviteter Forskningsprioriteringer Laboratorieforskning

Engelska synonymer

Research Activities Activities, Research Activity, Research Research Activity Research Priorities Priorities, Research Priority, Research Research Priority Research and Development Development and Research Laboratory Research Research, Laboratory