Parapsychology

Parapsykologi

Svensk definition

Gren inom psykologi som studerar paranormala fenomen, paranormalt beteende och upplevelser som telepati, extrasensorisk perception, prekognition och synskhet (klärvoajans) som inte kan förklaras med "naturlagar".

Engelsk definition

Branch of psychology that deals with paranormal behavior and events such as telepathy, precognition, and clairvoyance, which are not explicable by present day "natural laws".

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Extrasensory Perception Extrasensory Perceptions Perception, Extrasensory Perceptions, Extrasensory Psychical Research Research, Psychical Psychic Research Research, Psychic Clairvoyance