Behavioral Sciences

Beteendevetenskap

Svensk definition

Vetenskapsområden för studier av människors och djurs beteende.

Engelsk definition

Disciplines concerned with the study of human and animal behavior.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Behavioral Science Science, Behavioral Sciences, Behavioral Proxemics Proxemic