Genetics, Behavioral

Beteendegenetik

Svensk definition

Det experimentella studiet av förhållandet mellan en organisms genotyp och dess beteende. Fältet spänner över allt från genernas effekter på enkla sensoriska förlopp till komplex organisering av nervsystemet.

Engelsk definition

The experimental study of the relationship between the genotype of an organism and its behavior. The scope includes the effects of genes on simple sensory processes to complex organization of the nervous system.

Svenska synonymer

Psykogenetik

Engelska synonymer

Behavioral Genetics Psychogenetics