Biological Science Disciplines

Biovetenskaper

Svensk definition

Alla grenar av naturvetenskaperna som befattar sig med någon aspekt av livet eller livsprocesserna. Hit hör anatomi och fysiologi, biokemi och biofysik samt djurens, växternas och mikroorganismernas b iologi. Begreppet bör särskiljas från underavdelningen biologi, som specifikt sysslar med de levande organismernas ursprung och livsformer.

Engelsk definition

All of the divisions of the natural sciences dealing with the various aspects of the phenomena of life and vital processes. The concept includes anatomy and physiology, biochemistry and biophysics, and the biology of animals, plants, and microorganisms. It should be differentiated from BIOLOGY, one of its subdivisions, concerned specifically with the origin and life processes of living organisms.

Svenska synonymer

Livsvetenskap

Engelska synonymer

Biological Science Discipline Discipline, Biological Science Disciplines, Biological Science Science Discipline, Biological Science Disciplines, Biological Biological Science Sciences, Biological Life Sciences Life Science Science, Life Sciences, Life Science, Biological Biologic Sciences Biologic Science Science, Biologic Sciences, Biologic Biological Sciences