Neurosciences

Neurovetenskaper

Svensk definition

De vetenskapsgrenar som är inriktade på nervsystemets embryologi, anatomi, fysiologi, biokemi, farmakologi osv.

Engelsk definition

The scientific disciplines concerned with the embryology, anatomy, physiology, biochemistry, pharmacology, etc., of the nervous system.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuroscience