Toxicology

Toxikologi

Svensk definition

Vetenskapen om giftiga ämnen som innefattar upptäckten av gifter, deras kemiska sammansättning och biologiska verkan samt behandling och förebyggande av förgiftningssymtom.

Engelsk definition

The science concerned with the detection, chemical composition, and biological action of toxic substances or poisons and the treatment and prevention of toxic manifestations.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Evidence Based Toxicology Based Toxicologies, Evidence Based Toxicology, Evidence Evidence Based Toxicologies Toxicologies, Evidence Based Toxicology, Evidence Based Evidence-Based Toxicology Evidence-Based Toxicologies Toxicologies, Evidence-Based Toxicology, Evidence-Based Toxinology