Pharmacogenetics

Farmakogenetik

Svensk definition

En gren av genetiken som omfattar studier av genetiska variationer bakom individuella reaktioner på och metabolism (biotransformation) av läkemedel.

Engelsk definition

A branch of genetics which deals with the genetic variability in individual responses to drugs and drug metabolism (BIOTRANSFORMATION).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pharmacogenomics