Biology

Biologi

Svensk definition

En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.

Engelsk definition

One of the BIOLOGICAL SCIENCE DISCIPLINES concerned with the origin, structure, development, growth, function, genetics, and reproduction of animals, plants, and microorganisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.