Ecology

Ekologi

Svensk definition

Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.

Engelsk definition

The branch of science concerned with the interrelationship of organisms and their ENVIRONMENT, especially as manifested by natural cycles and rhythms, community development and structure, interactions between different kinds of organisms, geographic distributions, and population alterations. (Webster's, 3d ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ecologies Bionomics