Microbiology

Mikrobiologi

Svensk definition

Läran om mikroorganismer, så som svampar, bakterier, alger, arkéer och virus.

Engelsk definition

The study of microorganisms such as fungi, bacteria, algae, archaea, and viruses.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.