Fungi

Svampar

Svensk definition

Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.

Engelsk definition

A kingdom of eukaryotic, heterotrophic organisms that live parasitically as saprobes, including MUSHROOMS; YEASTS; smuts, molds, etc. They reproduce either sexually or asexually, and have life cycles that range from simple to complex. Filamentous fungi, commonly known as molds, refer to those that grow as multicellular colonies.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fungus Fungi, Filamentous Filamentous Fungi Filamentous Fungus Fungus, Filamentous Molds Mold