Environmental Microbiology

Miljömikrobiologi

Svensk definition

Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.

Engelsk definition

The study of microorganisms living in a variety of environments (air, soil, water, etc.) and their pathogenic relationship to other organisms including man.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Microbiology, Environmental