Environment and Public Health

Miljö och folkhälsa

Svensk definition

Naturliga och skapade omgivningar och deras inflytande på folkhälsan.

Engelsk definition

Natural and man-made environments and their impact on public health.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.