Public Health

Folkhälsa

Svensk definition

En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.

Engelsk definition

Branch of medicine concerned with the prevention and control of disease and disability, and the promotion of physical and mental health of the population on the international, national, state, or municipal level.

Svenska synonymer

Allmän hälsovård Folkhälsomedicin Miljö, förebyggande medicin och folkhälsa

Engelska synonymer

Health, Public Community Health Health, Community Environment, Preventive Medicine and Public Health Environment, Preventive Medicine &amp Public Health