Environmental Medicine

Miljömedicin

Svensk definition

En medicinsk specialitet med inriktning på faktorer i omgivningen som kan ha samband med sjukdom och på utveckling av metoder för att påvisa, förebygga och kontrollera miljörelaterad sjukdom.

Engelsk definition

Medical specialty concerned with environmental factors that may impinge upon human disease, and development of methods for the detection, prevention, and control of environmentally related disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Medicine, Environmental