Preventive Medicine

Förebyggande medicin

Svensk definition

Medicinsk specialitet som primärt arbetar med att förebygga sjukdomar (primärprevention) samt att främja och underhålla hälsa.

Engelsk definition

A medical specialty primarily concerned with prevention of disease (PRIMARY PREVENTION) and the promotion and preservation of health in the individual.

Svenska synonymer

Preventiv medicin Förebyggande vård Preventiv vård

Engelska synonymer

Preventative Medicine Medicine, Preventative Medicine, Preventive Preventive Care Care, Preventive Preventative Care Care, Preventative