Preventive Psychiatry

Förebyggande psykiatri

Svensk definition

En specialitet som arbetar med att förebygga psykiska sjukdomar och främja psykisk hälsa.

Engelsk definition

A discipline concerned with the prevention of mental illness and the promotion of mental health.

Svenska synonymer

Preventiv psykiatri

Engelska synonymer

Psychiatry, Preventive