Behavioral Disciplines and Activities

Beteendevetenskapliga discipliner och aktiviteter

Svensk definition

Specialiteter inom psykiatri och psykologi, hit hörande diagnostisk teknik, terapeutiska metoder samt vårdformer och tjänster.

Engelsk definition

The specialties in psychiatry and psychology, their diagnostic techniques and tests, their therapeutic methods, and psychiatric and psychological services.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.