Psychological Techniques

Psykologiska metoder

Svensk definition

Metoder som används för diagnos och behandling av psykiska sjukdomar, beteendestörningar och personlighetsstörningar.

Engelsk definition

Methods used in the diagnosis and treatment of behavioral, personality, and mental disorders.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Technique, Psychological Techniques, Psychological Theoretical Techniques Technique, Theoretical Techniques, Theoretical Theoretical Technique Theoretical Technics Technic, Theoretical Technics, Theoretical Theoretical Technic Psychologic Techniques Psychologic Technique Technique, Psychologic Techniques, Psychologic Psychological Technic Psychological Technics Technic, Psychological Technics, Psychological Psychological Technique Psychologic Technics Psychologic Technic Technic, Psychologic Technics, Psychologic