Health Occupations

Vårdyrken

Svensk definition

Yrken vars utövare verkar för behandling och förebyggande av sjukdomar. För icke-medicinska yrkesgrupper, inom t ex medicinsk teknik eller sjukgymnastik, finns termen "hälsovårdsrelaterade yrken".

Engelsk definition

Professions or other business activities directed to the cure and prevention of disease. For occupations of medical personnel who are not physicians but who are working in the fields of medical technology, physical therapy, etc., ALLIED HEALTH OCCUPATIONS is available.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Health Occupation Health Professions Health Profession Profession, Health Professions, Health