Dentistry

Tandläkarvetenskap

Svensk definition

Vetenskapsgren och yrkesområde inriktade på tänderna, munhålan och deras vävnader och anatomi, samt diagnos och behandling av deras sjukdomar, inklusive förebyggande och återställande insatser vid vävnadsdefekter eller -brist. Syn. odontologi.

Engelsk definition

The profession concerned with the teeth, oral cavity, and associated structures, and the diagnosis and treatment of their diseases including prevention and the restoration of defective and missing tissue.

Svenska synonymer

Odontologi

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.