Dental Bonding

Dental bonding

Svensk definition

En vidhäftningsprocedur för ortodontiska fästen, såsom tandkronor i plast. Processen innefattar vanligtvis användning av ett häftmaterial (dentala cement) och härdning på plats med ljus eller på kemisk väg.

Engelsk definition

An adhesion procedure for orthodontic attachments, such as plastic DENTAL CROWNS. This process usually includes the application of an adhesive material (DENTAL CEMENTS) and letting it harden in-place by light or chemical curing.

Svenska synonymer

Härdning av dentale bindemedel Härdning av dentala cement

Engelska synonymer

Bonding, Dental Cure of Orthodontic Adhesives Orthodontic Adhesives Cure Curing, Dental Cement Dental Cement Curing