Health Promotion

Hälsofrämjande arbete

Svensk definition

Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.

Engelsk definition

Encouraging consumer behaviors most likely to optimize health potentials (physical and psychosocial) through health information, preventive programs, and access to medical care.

Svenska synonymer

Hälsopromotion Friskvårdsprogram Hälsokampanjer

Engelska synonymer

Promotion, Health Promotions, Health Promotion of Health Health Promotions Promotional Items Item, Promotional Items, Promotional Promotional Item Wellness Programs Program, Wellness Programs, Wellness Wellness Program Health Campaigns Campaign, Health Campaigns, Health Health Campaign