Health Education

Hälsoupplysning

Svensk definition

Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.

Engelsk definition

Education that increases the awareness and favorably influences the attitudes and knowledge relating to the improvement of health on a personal or community basis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Education, Health Community Health Education Education, Community Health Health Education, Community