Health Behavior

Hälsobeteende

Svensk definition

En kombination av hälsomedvetande, attityder och beteenden som ligger till grund för individers handlingar rörande den egna hälsan.

Engelsk definition

Combination of HEALTH KNOWLEDGE, ATTITUDES, PRACTICE which underlie actions taken by individuals regarding their health.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Behavior, Health Behaviors, Health Health Behaviors Health-Related Behavior Behavior, Health-Related Behaviors, Health-Related Health Related Behavior Health-Related Behaviors