Education, Nonprofessional

Icke yrkesinriktad utbildning

Svensk definition

Utbildning och tjänstgöring utanför yrket.

Engelsk definition

Education and training outside that for the professions.

Svenska synonymer

Föräldrautbildning

Engelska synonymer

Nonprofessional Education Parenting Education Education, Parenting