Patient Acceptance of Health Care

Patientacceptans av hälso- och sjukvård

Svensk definition

Patienters villghet att ta emot hälso- och sjukvård.

Engelsk definition

Patients' willingness to receive health care.

Svenska synonymer

Vårdsökningsbeteende Utnyttjande av hälso- och sjukvård

Engelska synonymer

Health Care Utilization Utilization, Health Care Patient Acceptance of Healthcare Healthcare Patient Acceptance Healthcare Patient Acceptances Nonacceptors of Health Care Care Nonacceptor, Health Care Nonacceptors, Health Health Care Nonacceptor Health Care Nonacceptors Health Care Seeking Behavior Acceptors of Health Care Care Acceptor, Health Care Acceptors, Health Health Care Acceptor Health Care Acceptors Acceptability of Health Care Health Care Acceptability Acceptability of Healthcare Healthcare Acceptabilities Healthcare Acceptability