Health Services

Hälso- och sjukvård

Svensk definition

Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.

Engelsk definition

Services for the diagnosis and treatment of disease and the maintenance of health.

Svenska synonymer

Vårdformer

Engelska synonymer

Health Service Services, Health