Patient Care

Patientomhändertagande

Svensk definition

Utövande av tjänster inom hälso- och sjukvård för patientens nytta.

Engelsk definition

The services rendered by members of the health profession and non-professionals under their supervision.

Svenska synonymer

Patientomvårdnad Patientvård Informell vård Informell omvårdnad

Engelska synonymer

Care, Patient Informal care Informal cares care, Informal cares, Informal