Dietary Services

Kostrådgivning

Svensk definition

De tjänster, inklusive rådfrågning hos andra specialister, som tillhandahålls av dietister och näringsspecialister för att tillmötesgå enskilda individers näringsbehov.

Engelsk definition

Services provided by dietitians or nutritionists to meet the nutritional needs of individuals, including consultation with other professional personnel.

Svenska synonymer

Dietrådgivning Kostråd

Engelska synonymer

Services, Dietary Dietary Service Service, Dietary