Primary Prevention

Primärprevention

Svensk definition

Strategier och interventioner för förebyggande av sjukdomar och psykiska rubbningar hos predisponerade individer eller hos befolkningensgrupper. Hälsofrämjande, smittskydd och miljöövervakning ingår. Primärprevention skall särskiljas från sekundärprevention och tertiärprevention.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease Prevention, Primary Disease Preventions, Primary Primary Disease Prevention Primary Disease Preventions Prevention, Primary Primordial Prevention Preventions, Primordial Primordial Preventions Prevention, Primordial