Immunization

Immunisering

Svensk definition

Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).

Svenska synonymer

Immunologisk stimulering Immunstimulering Variolisation Variolation Immunsensibilisering Immunologisk sensibilisering

Engelska synonymer

Immunizations Sensitization, Immunologic Sensitization, Immunological Immunological Sensitization Immunological Sensitizations Sensitizations, Immunological Immunologic Stimulation Immunostimulation Immunological Stimulation Immunological Stimulations Stimulation, Immunological Stimulations, Immunological Immunologic Sensitization Stimulation, Immunologic Variolation Variolations