Antigens

Antigener

Svensk definition

Ämnen som förmår framkalla ett immunsvar och reagera med de produkter immunsvaret ger upphov till, dvs specifika antikroppar eller specifikt aktiverade T-lymfocyter. Antigener kan utgöras av lösliga ä mnen, som toxiner och främmande proteiner, eller organiska partiklar, som bakterier eller vävnadsceller. Det är dock bara en viss del av en protein- eller polysaccharidmolekyl, den s k antigena determ inanten (epitopen), som binder till antikroppen eller den specifika lymfocytreceptorn.

Engelsk definition

Substances that are recognized by the immune system and induce an immune reaction.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Antigen