Antigens, Helminth

Maskantigener

Svensk definition

Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.

Engelsk definition

Any part or derivative of a helminth that elicits an immune reaction. The most commonly seen helminth antigens are those of the schistosomes.

Svenska synonymer

Antigener, mask

Engelska synonymer

Helminth Antigens