Antigens, Protozoan

Protozoiska antigener

Svensk definition

Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.

Engelsk definition

Any part or derivative of any protozoan that elicits immunity; malaria (Plasmodium) and trypanosome antigens are presently the most frequently encountered.

Svenska synonymer

Antigener, protozoiska

Engelska synonymer

Protozoan Antigens