Amino Acids, Peptides, and Proteins

Aminosyror, peptider och proteiner

Svensk definition

Aminosyror och aminosyrakedjor sammanlänkade med peptidbindningar.

Engelsk definition

Amino acids and chains of amino acids connected by peptide linkages.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.