Peptides

Peptider

Svensk definition

Medlemmar i en klass föreningar som består av aminosyror sammanlänkade av peptidbindningar mellan närliggande aminosyror till linjära, förgrenade eller cykliska strukturer. Oligopeptider består av ungefär 2-12 aminosyror. Polypeptider består av ungefär 13 eller fler aminosyror. Proteiner är linjära polypeptider som normalt sett syntetiseras på ribosomer.

Engelsk definition

Members of the class of compounds composed of AMINO ACIDS joined together by peptide bonds between adjacent amino acids into linear, branched or cyclical structures. OLIGOPEPTIDES are composed of approximately 2-12 amino acids. Polypeptides are composed of approximately 13 or more amino acids. PROTEINS are linear polypeptides that are normally synthesized on RIBOSOMES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Peptide Polypeptides Polypeptide