Antimicrobial Cationic Peptides

Antimikrobiella katjoniska peptider

Svensk definition

Små, katjoniska peptider som hos de flesta arter utgör en viktig del av det tidiga, medfödda och framkallade försvaret mot angripande mikroorganismer. Hos djur finns de på slemhinnor, i fagocytkorn oc h på kroppsytorna. Också insekter och växter har dessa peptider. Gruppen omfattar bl a defensiner, protegriner, takyplesiner och tioniner.

Engelsk definition

Small cationic peptides that are an important component, in most species, of early innate and induced defenses against invading microbes. In animals they are found on mucosal surfaces, within phagocytic granules, and on the surface of the body. They are also found in insects and plants. Among others, this group includes the DEFENSINS, protegrins, tachyplesins, and thionins. They displace DIVALENT CATIONS from phosphate groups of MEMBRANE LIPIDS leading to disruption of the membrane.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cationic Peptides, Antimicrobial Peptides, Antimicrobial Cationic Microbicidal Cationic Proteins Cationic Proteins, Microbicidal Proteins, Microbicidal Cationic Cationic Antimicrobial Peptides Antimicrobial Peptides, Cationic Peptides, Cationic Antimicrobial Host Defense Peptide Defense Peptide, Host Peptide, Host Defense Host Defense Peptides Defense Peptides, Host Peptides, Host Defense Amphipathic Cationic Antimicrobial Peptides